Suradnja „UPSSSZ“ I „USSGK“

Karlovac, 29.11.2016.: U prostorijama GČ „Novi centar“ danas je održan sastanak predstavnika Udruge predstavnika suvlasnika i suvlasnika stambenih zgrada grada Velika Gorica i Udruge suvlasnika-stanara grada Karlovca.  Te dvije udruge žele ponovo staviti u funkciju Koodrinaciju udruga stanara, jer bi time mogli pojačati zagovaranja i inicijative udruge na izmjenama zakonodavstva vezana za stan i stanovanje tj. zgradarstvo.

Stoga su se usuglasili da je cilj ponovnog pokretanja koordinacije priprema prijedloga izmjena i nadopuna zakona kojima se reguliraju prava i obaveze članova suvlasničkih zajednica, status predstavnika suvlasnika, te obveza formiranja Nadzornog vijeća suvlasnika zgrade sa pravima i obavezama sadržanim u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Zaključci sa sastanka „UPSSSZ“, Velika Gorica i „USSGK“ Karlovac (original – pdf)

 

Broj prikaza (hitova) članaka
32272