Radionica o ugradnji razdjelnika topline

Velika Gorica, veljače 2015. : Udruga predstavnika suvlasnika i suvlasnika stambenih zgrada grada Velika Gorica (UPSSSZ GVG) organizirala je u srijedu 18.veljače 2015 u prostorijama bivše galerija Kordić   radionicu o ugradnji razdjelnika topline .

                Na poziv udruge odazvali su se kao predavaći direktor i stručne osobe Gradskog Stambenog Gospodarstva Velike Gorice te predstavnici šest poduzeća ponuditelja ugradnje razdjelnika (Brunata, IMP Termotehnika, Industrijska mjerenja, Proen, Thermomarkt, T-SAN)

Koliko je tema radionice aktualna očito je iz odaziva zainteresiranih predstavnika suvlasnika jer je sala na šetalištu Franje Lučića 15 bila premala da primi sve koji su htjeli čuti informacije od neposredno uključenih u proces ugradnje razdjelnika topline, Upravitelja najvećeg broja zgrada u Velikoj Gorici i iskusnih instalatera razdjelnika topline.

Nakon uvodnog govora predsjednika udruge M.Kljaića a pod rukovodstvom moderatora D.Stepanića radionica je započela sa izlaganjem direktora GSG VG inženjera Tomislava Landeke o upravo oglašenim natječajima Fonda i postupcima pri podnošenju zahtjeva za subvencioniranje radova na:

 • poboljšanju energetske učinkovitosti stambenih zgrada
 • Izradi projektne dokumentacije
 • ugradnji razdjelnika topline

Natječajima Fonda za energetsku učinkovitost u našem području nije predviđena subvencije veća od 40% vrijednosti projekta i maksimalno 35.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije ako su uštede energije objekta po završenim radovima veće od 30%.

Upravitelj i Predstavnici poduzeća koja ugrađuju razdjelnike vrlo detaljno su objasnili da za uspješno funkcioniranje sustava grijanja i pravedniju

raspodjelu troškova na suvlasnike nije dovoljno samo zadovoljiti zakonsku obavezu ugradnjom razdjelnika i termostatskog ventila , već je nužno u skladu sa kriterijima HEP Toplinarstva uz zahtjev za obračun troškova grijanja izraditi ELABORAT o BALANSIRANJU sustava što podrazumijeva ugradnju balans ventila i „pametnih„ cirkulacionih pumpi a preporuča se i ugradnja separatora nečistoća i zamjena prigušnica (??!!!) na radijatorima

Za ugradnju razdjelnika nužno je :

 1. U suradnji sa upraviteljem izabrati izvođača sakupiti 80% potpisa suvlasnika za ugovaranje ugradnje i za suglasnost HEP Toplinarstva
 2. Ugovoriti sa izvođačem izradu elaborat o balansiranju i ugradnju predložene opreme ( razdjelnika, balans ventila, „pametnih“ frekventnih cirkulacionih pumpi)
 3. Zatražiti suglasnost HEP Toplinarstva(OBRAZAC B.)
 4. Ugraditi ugovorenu opremu

Napominjemo da je za vrijeme radova do probnog rada , preuzimanja sustava sa početkom obračunavanja potrošene energije po radijatoru i suvlasniku nužno vršiti stručni nadzor.          

                Iako zakonodavac prihvača odluku večine od 51 % suvlasnika kao pravno valjanu, HEP Toplinarstvo traži a stručnjaci GSG-a i Instalateri također potvrđuju da je za uspješnost dograđenog sustava nužno ugraditi a to znači i sakupiti 80% potpisa suvlasnika.

                Prilikom izbora izvođača i ponuđene opreme suvlasnici i jihovi predstavnici trebaju obratiti pažnju da je ponuđeni sustav „OTVOREN“ što znači da podržava sve tipove ponuđene opreme u skladu sa EU tehničkim standardima a može se primjeniti na buduće ugrađene individualne vodomjere za toplu i hladnu vodu bez zamjene ili kupovine nove opreme.

                Jedan od uvijeta za obračun raspodjele troškova grijanja je odvajanje mjerenja proizvodnje tople vode (PTV) ugradnjom kalorimetara za toplu vodu.

                Upozoravaju se suvlasnici i predstavnici suvlasnika da su se cijene ugradnje u prethodnom periodu odnosile samo na ugradnju termostatskih ventila i razdjelnika pa i FOND priznaje trošak ugradnje sa balansiranjem do 700,00 kn/radijatoru i subvencionira 40% tih troškova do 280,00 kn/ radijatoru a ne i ugradnju ostale u nastavku navedene a potrebne opreme.

                Rezultati rasprave provedene u formi pitanja prisutnih i odgovora prezentatora su slijedeći :

 • Ukupna zgradi isporučena tolina očitana na kalorimetru dijeli se na fiksni zajednički utrošak topline- dio obračunat po površini i dio koji se raspodjeljuje na temelju impulsa očitanih na razdjelnicima suvlasnika . Odnos tih količina topline se ugovara sa instalaterom u području od 10%-90% do 50%-50%. Veći postotak po površini biti će predložen u slučaju da i hodnici imadu radijatore iako i tu postoje načini da se smanje gubitci ugradnjom blombiranih termostatskih ventila.
 • Način raspodjele troškova grijanja kada zgrada ima i poslovne prostore uređuje se odlukom suvlasnika.
 • Na rad razdjelnika koji mjere razliku temperatura radijatora i prostorije drugi izvori toline (sunce, kaloriferi i sl.) utjeću jedino ako je temperatura radijatora veća od temperature prostorije .
 • U slučaju zatvaranja termostatskih ventila moguć je rad- otkucavanje razdjelnika ako je izabrani tip termostatskog ventila koji nikad ne zatvara 100% radi sprečavanja zamrzavanja ili je pod iglicu regulacionog ventila dospjela nečistoća i ne dozvoljava mu da se zatvori do kraja. Po izrečenom mišljenju servisera taj slučaj se može provjeriti zatvaranjem prigušnice tj. spriječavanjem cirkulacije kroz radijator.
 • Za balansiranje sistema se može upotrijebiti oprema raznih proizvođača za razne slučajeve za zgrade do pet katova (individualni balans ventili na radijatorima il frekventne pumpe) ili za zgrade za više od pet katova kada je nužno ugraditi balans ventile na početku uzlaznih vertikala. Kat- kada je problem za ugradnju balans ventila nedostupnost instalacija. U svakom slučaju bi eventualni problemi trebali biti spriječeni izradom elaborata / projekta balaniranja.
 • Neki od instalatera – ponuđača toleriraju već ugrađene termostatske ventile raznih proizvođača a neki ne . Interes suvlasnika i suglasnost instalatera se uređuju ugovorom.
 • Troškovi izrade elaborata o balansiranju i stručnog nadzora kod ugradnje razdjelnika nisu predviđeni za subvencioniranje iz sredstava Fonda.(??!)
 • Kako su sustavi centralnog grijanja zgrada još od 1983 u nadležnosti HEP-a dani na održavanje i upravljanje zbog starost opreme bez većih rekonstrukcija, preporuča se ugradnja separatora nečistoća radi zaštite skupih frekventnih pumpi i manje vjerojatnosti da će neke od nečistoća blokirati balans i termostatske ventile.
 • Uočeno je da je Fond raspisao natječaj za subvencioniranje samo za centralne sisteme grijanja a ne i posebne i zajedničke pa bi Udruga trebala zatražiti od Fonda tumačenje uzroka tih neravnopravnosti.
 • Konstatira se da postoje nejasnoće oko održavanja sustava grijanja po ugovorima sa instalaterom balansiranog sustava i ponuđenih ugovora od strane HEP Toplinarstva kojima se utvrđuje obaveza KUPCA u odnosu na krajnjeg kupca.
 • Konstatira se da određeni broj zgrada u Velikoj Gorici koje su ugrađivale razdjelnike u proteklih pet godina nije imao cjelovite informacije o balansiranju i pumpama a ugradivši razdjelnike bez balansiranja sa ili bez subvencija sada nisu u mogućnost ponovno aplicirati na sredstva Fonda. Napominje se da još uvijek HEP i instalateri igraju neku vrstu Png-Ponga oko toga tko će ugrađivati potrebne frekventne pumpe.

Konačna KONSTATACIJA – ZAKLJUČAK je da je Radionica o razdjelnicima topline u organizaciji udruge (UPSSSZ-GVG) ispunila osnovnu svrhu informiranja predstavnika suvlasnika i da prepozna probleme koji postoje i koji se tek pojavljuju u praksi ugradnje i primjene razdjelnika.

Tajnik udruge,
Marijan Kolak, dipl.ing.

Broj prikaza (hitova) članaka
31143