Plan rada udruge za 2016. godinu

  • Obavijestiti sve odgovarajuće institucije u gradu da je udruga osnovana i registrirana, predložiti im suradnju te im dostaviti plan rada za 2016.godinu
  • ODRŽAVATIREDOVNO tjedno dežurstvo UTORKOM u prostorijama Udruge kako bi predstavnici i suvlasnici mogli iznijeti svoje probleme i prijedloge da bi se pokrenule i druge aktivnosti prema potrebama članova
  • I DALJERAZMJENJIVATI informacije među prestavnicima suvlasnika o iskustvima pri ugovaranju , ugradnji i problemima primjene razdjelnika topline onih koji su već ugradili razdjelnike i onih koji to moraju učiniti do prosinca 2016. godine te po potrebi organizirati prezentacije instalantera razdjelnika kao rasprave o drugim temama n.pr.-odnosima sa javnim poduzećima(Vodovod, Čistoća, Komunalac) koje se odnose na poboljšanje uvjeta stanovanja
  • Utvrditi mogućnosti smanjenja troškova grijanjai približavanja cijeni toplinske energije u Zagrebu i Sisku uz uvažavanje svih naslijeđenih tehničkih uvjeta u gradu Velika Gorica. Nužno je sa nadležnima razmotriti dugoročne planove Grada, Županije i HEP-Toplinarstva vezanih za ovu problematiku.
  • Uspostaviti kontakte i dogovoriti suradnjusa svim UPRAVITELJIMA koji djeluju na području Velike Gorice i sa PREDSTAVNICIMA suvlasnika zgrada razmotriti probleme sa kojima se susreću , razmotriti način zajedničkog djelovanja i za ovu temu organizirati informativne prezentacije upravitelja za predstavnike i suvlasnike. Razmotriti postupke i procedure sa Upraviteljima i predstavnicima koji su zainteresirani za program EU sanacije fasade i stolarije (prozora) uz sufinanciranje FZOEU (za izvođenje projekta 40% vrijednosti radova i izrada Glavnog projekta do 35.000,00 kn) te za zainteresirane za kredite banaka pa dogovoriti prezentacije, kako bi predstavnici i suvlasnici bili upoznati sa svim detaljima i uz već ugrađene razdjelnike postigli toliko željeno smanjenje troškova grijanja.
  • Uspostaviti kontakte, razmijeniti iskustva , i organizirati sastanakesa Hrvatskom udrugom suvlasnika i udrugama u Zagrebu, Dugom Selu , Karlovcu i širem okruženju, udrugom POTROŠAČ, javnim glasilima te po potrebi TV (npr.-emisija PROVJERENO)
  • Organizirati i provoditi promotivne akcije u cilju informiranja suvlasnika i predstavnika suvlasnika o programu i aktivnostima udruge u svrhu povečanja broja članova

Velika Gorica 08.12.2015.god.

Predsjednik Izvršnog Odbora Udruge
MARTIN KLJAIĆ

Broj prikaza (hitova) članaka
31284